Monthly Archive: Tháng Tám 2019

câu 53 topikII

Kỹ năng và thủ thuật giải câu 53 Topik 2 – Dạng đề so sánh

Hôm nay Blog tiếng Hàn sẽ hướng dẫn bạn đọc làm câu 53  (dạng đề so sánh) một cách chi tiết. Vì bài viết chỉ tối đa 200- 300 chữ, nên nguy cơ bị thiếu giấy rất cao. Do đó các bạn hãy cố gắng nên chọn từ ngữ ngắn gọn để viết.