Monthly Archive: Tháng Tư 2020

NGỮ PHÁP 사동사 - ĐỘNG TỪ GÂY KHIẾN DẠNG NGẮN

NGỮ PHÁP 사동사 – ĐỘNG TỪ GÂY KHIẾN DẠNG NGẮN

NGỮ PHÁP 사동사 –  ĐỘNG TỪ GÂY KHIẾN DẠNG NGẮN 

 ( gắn vào một số thân động từ, tính từ ) 

là câu theo hình thức sai khiến biểu hiện ý nghĩa chủ ngữ trực tiếp thực hiện hành động ⇒  tác động vào người khác hoặc đối tượng khác.