Monthly Archive: Tháng Năm 2020

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

Đuôi văn viết sử dụng dưới dạng ㄴ/는다
Cùng tham khảo một số câu dùng trong văn viết TOPIK nhé: 
누군가 하노이는 밤이 가장 아름답다고 말했다. 

Ai đó đã từng nói rằng “ Hà Nội đẹp nhất về đêm”. 

[ Ngữ pháp ] Động từ + 기 위해(서) Để, vì….

[ Ngữ pháp ] Động từ + 기 위해(서) Để, vì….

[ Ngữ pháp ] Động từ + 기 위해(서) Để, vì….

Được dùng khi chủ ngữ thực hiện hành động ở mệnh đề sau để đạt được mục đích nêu ra ở mệnh đề trước. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là: Để, vì…

( thường dùng với mục đích quan trọng, to lớn ) 

GIAO TIẾP - PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG HÀN

CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC TIẾNG HÀN

Các cuộc phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Hàn đang cản trở bạn đến với thành công? Vậy thì bài viết này chính là dành cho bạn. Blog tiếng Hàn gửi tặng bạn những câu hỏi và câu trả lời thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Hàn nhé!