Monthly Archive: Tháng Chín 2020

bài tập tiếng hàn sơ cấp

Bài tập tiếng Hàn sơ cấp tổng hợp

bài tập tiếng hàn sơ cấp

Hãy ghi đáp án dưới comment nhé! 

Xem thêm bài tập tiếng Hàn tại đây 

Xem thêm cụm từ nối liên kết thông dụng trong tiếng Hàn tại đây 

Hãy theo dõi trang Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin với những bài viết bổ ích và hiệu quả , bấm like trang Facebook tại Tiếng Hàn MISO 

Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1

Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1( 1->4)

Hãy cùng tiếng Hàn MISO làm bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1 để ôn lại những từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn vừa học nhé! 

Bài 1 đến bài 3 dưới đây, chủ yếu là kiến thức từ bài 1 sơ cấp 1 đến bài 4 sơ cấp 1. 

[Ngữ pháp] N( địa điểm, nơi chốn )에 가다/오다

[Ngữ pháp] N( địa điểm, nơi chốn )에 가다/오다

Danh từ ( địa điểm, nơi chốn ) + 에 가다 / 오다 : Đi đến, đến…

Dùng để chỉ đích đến một địa điểm hoặc nơi nào đó. Ngoài ra còn sử dụng 에 với các động từ thể hiện sự di chuyển như: 다니다: đi ( mang tính chất thường xuyên ) , 돌아가다 ( quay về ) , 출근하다 ( đi làm )