Những câu nói thông dụng bằng tiếng Hàn trong lớp học

Những câu nói thông dụng bằng tiếng Hàn trong lớp học.

Những câu nói thông dụng bằng tiếng Hàn trong lớp học.

Để trang bị cho bạn những câu nói cần thiết giúp bạn tự tin hơn khi tham gia tiết học và có thể đối phó với mọi tình huống mà giảng viên đưa ra thì những câu tiếng Hàn thông dụng trong lớp học dưới đây là hành trang không thể thiếu nhé.

Mẫu câu tiếng Hàn giao tiếp của Thầy cô trong lớp học. 

 1. 한번 들어보세요. 

Hãy nghe thử một lần nhé. 

 

 1. 잘 들었어요?

Các bạn đã nghe rõ chưa? 

 

 1. 따라 읽어 보세요.

Hãy đọc theo cô nhé. 

 

 1. 다시 한번 따라 읽어 보세요.

Hãy đọc lại theo cô một lần nữa nhé.

 

 1. 먼저 어휘입니다. 

Đầu tiên là từ vựng. 

 

 1. 어휘와 문법을 공부해 볼까요?

Cùng học ngữ pháp và từ vựng nhé.

 

 1. 이제 배운 어휘를 다시 한 번 확인해 볼까요?

Bây giờ cùng xác nhận lại một lần nữa từ vựng đã học nhé. 

 

 1. 오늘은 ‘…’에 대해서 알아보겠습니다. 

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về…

 

 1. 잘 들으세요. Hãy nghe kỹ nhé. 

 

 1. 이해했어요? Đã hiểu chưa? 

 

 1. 숙제를 다 했어요? – Làm hết bài tập chưa?

 

 1. 맞아요. Đúng rồi. 

 

 1. 틀렸어요.  땡! – 틀렸어요: Sai! – Sai rồi,

 

 1. 대답하세요: Hãy trả lời

 

 1. 질문이 있어요? Có bạn nào có câu hỏi không?

 

 1. 크게 말씀해주세요: Hãy nói to lên. 

 

 1. 책을 펴세요: Mở sách ra 

 

 1. 책을  덮으세요: Gấp sách lại

 

 1. 여러분 열심히 공부하세요.

Các em hãy học hành chăm chỉ nhé. 

 

 1. 오늘 여기까지입니다. 

Buổi học hôm nay đến đây thôi!

 

 1. 오늘은 이만 하겠어요.

 Hôm nay chúng ta dừng ở đây.

 

 1. 수고했습니다. Các em đã vất vả rồi. 

 

Mẫu câu tiếng Hàn giao tiếp trả lời giáo viên

 1. 네, 알겠습니다: Vâng, em hiểu rồi. 
 2. 잘 모르겠는데요. Không, em không hiểu lắm ạ. 
 3. 네, 질문이 있는데요.Vâng, tôi có câu hỏi thắc mắc. 
 4. 잘 모르겠어요. Tôi không biết rõ lắm. 
 5. 가르쳐주셔서 감사합니다;  Cảm ơn thầy/cô vì đã giảng bài cho em ạ. 

Xem thêm mẫu câu cách bắt chuyện với người Hàn tại link

Hãy theo dõi trang Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin: Tiếng Hàn MISO 

Có thể bạn thích...