Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1( từ bài 5->9)

종합 연습 ( Từ bài 5 sơ cấp 1-> bài 9 )

Hãy cùng tiếng Hàn MISO làm bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1 để ôn lại những từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn vừa học nhé! 

 

 1. Viết nghĩa các từ sau

1.     버스 정류장

2.     지하철역

3.     싱겁다

4.     종업원

5.     신발장

6.                 Viện bảo tàng 

7.                 Tiệm giặt ủi 

8.                 Bên phải 

9.                 Đồ uống 

10.             Nhà riêng 

Câu 2: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống 

개, 명, 마리, 잔, 권, 대, 병, 켤레 

 1. 사과 세………… 주세요. 
 2. 어제 저는 치마 두 …………하고 책 한………… 을/를 샀어요. 
 3. 아주머니, 저피 한………… 하고 콜라 세………… 주세요.
 4. 영수씨는 자동차 한………… 을/를 사고 싶어 합니다.
 5. 지난 주말에 개 두………… 을/를 봤어요.
 6. 남씨는 동대문 시장에서 구두 한…………샀어요.                                                                                               

Câu 3. Nối các từ trái nghĩa với nhau.

 

1.      앞

2.     아래

3.     오른쪽

4.     안

5.     시작하다

6.     출근하다

7.     낮

8.     싱겁다

A.               밤

B.                밖

C.                위

D.               짜다

E.                왼쪽

F.                 끝나다

G.               뒤

H.               퇴근하다

Câu 4. Dịch nghĩa các câu sau:  

 1. Tối nay MinSu muốn ăn một quả táo và một cốc sữa.

……………………………………………………………………………..

 1. Cuối tuần này tôi sẽ ăn Bulgogi cùng gia đình ở nhà hàng Hàn Quốc.

 

……………………………………………………………………………..

 1. Ngày mai chúng ta hãy cùng làm Kim chi ở nhà nhé.

……………………………………………………………………………..

 1. Hãy đọc cuốn sách này đi.

……………………………………………………………………………..

 1. Tôi không thích phim Hàn và phim Ấn độ.

……………………………………………………………………………..

 

 1. Ti vi thì to. Máy tính thì nhỏ.

……………………………………………………………………………..

 

 1. Cái cặp này đẹp. Cái cặp kia không đẹp.

……………………………………………………………………………..

Câu 5. Nhìn tranh sau và chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống

 1. 안나는 _____(여섯시/ 일곱시/ 여덟시/ 아홉시)에 일어나요.
 2. 안나는 _____(여섯시/ 여섯시 삼십분/ 일곱시/ 일곱시 삼십분)에 운동을 해요.
 3. 안나는 _____(열두시/ 열두시 삼십분/ 네시/ 네시 삼십분)에 점심을 먹어요.
 4. 안나는 _____(세시/ 네시/ 다섯시/ 열한시 십분)에 한국어 공부를 해요.
 5. 안나는 _____(한시 십분/ 열시 십일분/ 열한시 십분/ 열한시 삼십분)에 잠을 자요

Hãy ghi đáp án dưới comment nhé! 

Xem thêm: Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1( 1->4)

Hãy theo dõi trang Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin với những bài viết bổ ích và hiệu quả , bấm like trang Facebook tại Tiếng Hàn MISO 

좋은 하루 되세요! Chúc các bạn một ngày tốt lành. 

Có thể bạn thích...