Giải câu 53 Topik 2 – DẠNG ĐỀ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Câu 53 Topik 2

DẠNG ĐỀ NÊU ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

DẠNG ĐỀ NÊU ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Giới thiệu

Câu 53 trong đề thi topik 2 là câu vô cùng quan trọng giúp các bạn dễ dàng đạt được điểm cao. Tuy nhiên thủ thuật làm câu 53 không phải ai cũng biết. Hôm nay Blog tiếng Hàn sẽ hướng dẫn bạn đọc làm câu 53 (dạng đề nêu ưu điểm và nhược điểm) một cách chi tiết.

MỞ BÀI

Câu thứ nhất: Đưa câu chủ đề cần phân tích vào ( Nói về suy nghĩ của bản thân về sản phẩm nào đó, hoặc tầm quan trọng của sản phẩm ) 

오늘날 (Ngày nay), 최근 OOO 고 있다 ( Gần đây OOO đang) 

Câu thứ hai: 

  • 그런데/  하지만….여러 가지 장단점이 있다. Tuy nhiên có nhiều ưu điểm và nhược điểm. 
  •  OOO기 위해서는 장점과 단점을 잘 파악해야 한다. Để OOO phải nắm bắt rõ ưu điểm và nhược điểm. 

 

THÂN BÀI 

Nêu ưu điểm:

  •  OOO의 장점은 OOO다. Ưu điểm của OOO là
  • OOO(ㄴ/은) 다는 장점이 있다. Có ưu điểm là OOO

Có thể dùng cụm từ nối như: 또/ 게다가( hơn nữa), 뿐만 아니라( Không chỉ vậy ) 

* Mở rộng:   Dạng văn nghị luận, bài nghiên cứu, bài báo thì chúng ta viết dưới dạng ㄴ/는다) [Ngữ pháp] Danh từ + (이)다: “là” (학생이다, 예의다 hoặc 예의이다 đều được).

Nêu nhược điểm: 하지만/ 그러나 OOO다는/라는 단점도 있다. Tuy nhiên, có nhược điểm là  OOO

Có thể dùng cụm từ nối như: 반면에 ( Ngược lại), 한편( Mặt khác )

 

KẾT BÀI 

Nêu ra hướng giải quyết vấn đề. 

따라서/ 그러므로  OOO기 위해서는/ ㄹ때  OOO 아/어야 한다. Vậy nên/ do đó, để/ khi OOO cần phải  OOO. 

 

 Để hiểu hơn về dạng đề so sánh các bạn hãy tham khảo bài mẫu dưới đây nhé! 

🔺(53) 다음 표를 보고 스마트폰 사용의 장단점에 대해 쓰고 스마트폰을 잘 이용하기 위해서는 어떻게 해야 하는지 200~300자로 쓰십시오. 

Dưới đây, là bảng về ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Smartphone. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả Smartphone, hãy viết khoảng 200 đến 300 chữ. 

스마트폰 사용의 장점

Ưu điểm của việc sử dụng Smartphone

스마트폰 사용의 단점

Nhược điểm của việc sử dụng Smartphone

빠르고 간편하게 인터넷을 사용할 수 있다. 

Có thể sử dụng internet một cách nhanh chóng và tiện lợi.

손모이나 안구의 건강을 해칠 수 있다

Có thể gây hại cho sức khỏe của cổ tay và nhãn cầu.

위급상황 속 위치추적이 가능하다.

Có khả năng truy tìm vị trí trong tình huống khẩn cấp.

가족이나 친구들과 대화할 시간이 줄어들게 된다.

Thời gian để trò chuyện cùng với gia đình, bạn bè bị giảm đi. 

 

Đáp án tham khảo

오늘날 스마트폰은 우리 일상 생활을 하는 데에 없어서는 안 될 필수품이 되었다. 그런데 스마트폰은 여러 가지 장단점이 있다. 

Ngày nay, Smartphone trở thành đồ vật cần thiết và không thể thiếu đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên Smartphone có nhiều ưu điểm và nhược điểm. 

 

스마트폰은 전화 기능 이외에 무선 인터넷을 이용하여 언제 어디서든 빠르게 최신 정보를 얻을 수 있고 위급상황 속 치추적이 가능하다는 장점이 있다. 

Smartphone có nhiều ưu điểm là ngoài tính năng gọi điện thoại, thì có thể sử dụng internet không dây để nhận được thông tin mới nhất một cách nhanh chóng bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.  

하지만 스마트폰은 오랫동안 사용하다보면 손모이나 안구의 건강을 해칠 수 있고, 가족이나 친구들과 대화할 시간이 줄어들게 된다는 단점도 있다.

 Nhưng Smartphone cũng có nhược điểm là nếu sử dụng quá lâu, có thể gây hại cho sức khỏe của cổ tay và nhãn cầu. Thời gian để trò chuyện cùng với gia đình, bạn bè bị giảm đi.

 

그러므로 청소년은 공부할 때 스마트폰을 사용하지 말고 집중하여 공부해 야 한다 Do vậy, đối với thanh thiếu niên, khi học đừng sử dụng điện thoại mà hãy tập trung học. 

 

Mình hy vọng qua bài viết này các bạn có thể tự tin làm câu 53 dạng đề so sánh – topik 2. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi Topik 2 sắp tới!

xem thêm: cách làm câu 53 Topik 2- dạng đề so sánh tại đây

Cách làm câu 53 Topik 2- – dạng đề phân tích nguyên nhân và thực trạng tại đây

Hãy theo dõi trang Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin với những bài viết bổ ích và hiệu quả , bấm like trang Facebook tại Tiếng Hàn MISO 

행운을 빌어요Có thể bạn thích...