Động từ + 는 데… 걸리다/들다: Tốn, mất vào việc..

Động từ + 는 데… 걸리다/들다: Tốn,mất vào việc gì đó…

Động từ + 는 데... 걸리다/들다

Động từ + 는 데… 걸리다/들다

Sử dụng cấu trúc:  Động từ + 는 데……. 걸리다/들다 để diễn tả tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào việc thực hiện hành động nào đó. 

 • Dùng 걸리다 để diễn tả mất bao nhiêu thời gian để làm gì đó.

 Động từ + 는 데(Danh từ thời gian ) 걸리다. 

 • Dùng 들다 diễn tả mất bao nhiêu tiền để làm gì đó. 

Động từ + 는 데( số tiền)들다.

1. Động từ + 는 데(Danh từ thời gian ) 걸리다: tốn, mất ( thời gian ) vào việc gì đó 

Ví dụ: 

A: 다낭에서 호치민까지가는 데 얼마나 걸립니까? 

Từ Đà Nẵng đến Tp.Hồ Chí Minh tốn bao lâu? 

B: 다낭에서 호치민까지 가는 데 버스로 18시간이 걸립니다.

Từ Đà Nẵng đến Tp.Hồ Chí Minh tốn 18 tiếng đi bằng xe buýt. 

 

 • 운전을 배우는 데 두 달 걸렸습니다

Tôi đã tốn khoảng 2 tháng cho việc học lái xe. 

 

 • 토픽 시험을 공부하는 데 3년쯤 걸렸습니다. 

Tôi đã tốn khoảng 3 năm ôn thi Topik.

 

 • 국제공항까지 가는 데 2 시간 걸립니다.

Tốn 2 tiếng cho việc đi đến sân bay quốc tế. 

 

 • 고속버스를 타는 데 약 3시간이 걸립니다.

Tốn khoảng 3 tiếng đi xe buýt cao tốc. 

 

 • 우리는 유지 관리 계획을 완성하는 데 시간이 오래 걸렸습니다.

Chúng tôi đã tốn thời gian lâu cho việc hoàn thành kế hoạch quản lý duy trì. 

 

 • 이 학습서는 완료하는 데 약 1시간이 걸립니다.

Tốn khoảng 1 tiếng cho việc hoàn tất bản học tập này. 

2. Động từ + 는 데( số tiền)들다. Tốn, mất ( tiền ) cho việc gì đó…

A: 지난 주에 스마트폰을 샀어요? 스마트폰을 사는 데 얼마 들었어요?

B:  60만원 들었어요.

Bạn đã mua Smartphone vào tuần trước à? Bạn mua hết bao nhiêu tiền? 

Tôi đã tốn 600.000won để mua. 

 

 • 이를 치료하는 데 보통 5만 원쯤 들어요.

Tôi tốn mất 50.000won cho việc trị liệu răng. 

 

 • 비자를 신청하는 데 10만 원 들었습니다. 

Tốn đã mất 100.000won cho việc đăng ký Visa. 

 

 • 집을 짓는 데 3백만 원 들었습니다. 

Tôi đã tốn 3 triệu won cho việc xây nhà. 

 

 • 해외여행을 가는 데 2백만 원 들었습니다. 

Tôi đã tốn khoảng 2 triệu won cho việc đi du lịch nước ngoài.

 

Xem thêm ngữ pháp: Ngữ pháp 아/어 보다 : Thử ….tại link

Ngữ pháp: Động từ +는데, tính từ + ㄴ/은데 tại link

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

[Ngữ pháp] Danh từ + 만 “chỉ, mỗi

Hãy theo dõi trang Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin: Tiếng Hàn MISO

Có thể bạn thích...