Author: bora

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

Dùng -(으)면 để đưa ra điều kiện về sự việc, tình huống, giả định một sự việc chưa xảy ra. Vế 1 trở thành điều kiện – vế hai là kết quả. 

– Gốc động từ/tính từ kết thúc bằng phụ âm cuối + 으면 

– Gốc động từ/tính từ không kết thúc bằng phụ âm cuối + 면

– Gốc động từ/tính từ kết thúc bằng phụ âm  cuối là ㄹ ( giữ ㄹ + 면 ) 

Lưu ý: Không được sử dụng thì quá khứ trong mệnh đề thứ hai.

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요

Ngữ pháp 거든요 [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요 거든요 Động từ/ Tính từ  Quá khứ  았/었거든요  먹다  먹었거든요  작다  작았거든요  Hiện tại  거든요  먹다  먹든요  작다  작든요  Tương lai  ㄹ/을 거거든요  먹다 ...

Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1( từ bài 5->9)

Hãy cùng tiếng Hàn MISO làm bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1 để ôn lại những từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn vừa học nhé! 

Bài 1 đến bài 5 dưới đây, chủ yếu là kiến thức từ bài 5 sơ cấp 1 đến bài 9 sơ cấp 1. 

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

Được dùng khi người nói cảm nhận, cảm thán, công nhận về sự thật nào đó được biết đến hoàn toàn mới, vừa được trải nghiệm trực tiếp ở thời điểm hiện tại. Nghĩa tiếng Việt tương đương là: thế, quá, nhở…