Category: Chuyên mục khác

Giới thiệu về quê hương, bản thân bằng tiếng Hàn siêu đơn giản

Giới thiệu về quê hương, bản thân bằng tiếng Hàn siêu đơn giản

Quê hương , giới thiệu bản thân là những chủ đề cơ bản thường xuyên được đưa ra trong những bài tập tiếng Hàn. Và để giúp các bạn không bị lúng túng khi viết bài thì dưới đây là một số mẫu câu đơn giản và đoạn văn ví dụ mà các bạn có thể tham khảo nhé!