Blog Tiếng Hàn Bài viết

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

Động từ/Tính từ + -(으)면: Nếu

Dùng -(으)면 để đưa ra điều kiện về sự việc, tình huống, giả định một sự việc chưa xảy ra. Vế 1 trở thành điều kiện – vế hai là kết quả. 

– Gốc động từ/tính từ kết thúc bằng phụ âm cuối + 으면 

– Gốc động từ/tính từ không kết thúc bằng phụ âm cuối + 면

– Gốc động từ/tính từ kết thúc bằng phụ âm  cuối là ㄹ ( giữ ㄹ + 면 ) 

Lưu ý: Không được sử dụng thì quá khứ trong mệnh đề thứ hai.

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요

Ngữ pháp 거든요 [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든요 거든요 Động từ/ Tính từ  Quá khứ  았/었거든요  먹다  먹었거든요  작다  작았거든요  Hiện tại  거든요  먹다  먹든요  작다  작든요  Tương lai  ㄹ/을 거거든요  먹다 ...

Bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1( từ bài 5->9)

Hãy cùng tiếng Hàn MISO làm bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1 để ôn lại những từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn vừa học nhé! 

Bài 1 đến bài 5 dưới đây, chủ yếu là kiến thức từ bài 5 sơ cấp 1 đến bài 9 sơ cấp 1. 

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

[Ngữ pháp] Động từ, tính từ + 네요 ( Thế, quá, nhở…)

Được dùng khi người nói cảm nhận, cảm thán, công nhận về sự thật nào đó được biết đến hoàn toàn mới, vừa được trải nghiệm trực tiếp ở thời điểm hiện tại. Nghĩa tiếng Việt tương đương là: thế, quá, nhở…

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG HÀN

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG HÀN

  Giới thiệu gia đình là những chủ đề cơ bản thường xuyên được đưa ra trong những bài tập tiếng Hàn. Và để giúp các bạn không bị lúng túng khi viết bài,...