Tagged: Động từ

Từ láy trong tiếng Hàn

Từ láy với những động từ, tính từ trong tiếng Hàn

Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Hàn cũng có rất nhiều những từ láy lặp lại hoàn toàn cả âm và vần. Hôm nay Blog Tiếng Hàn sẽ giới thiệu đến các bạn từ láy toàn bộ trong Tiếng Hàn với những động từ tính từ dễ học nhé!

Động từ + 아/어 주다 ( 드리다 ): Cho

Động từ + 아/어 주다 ( 드리다 ): Cho

Động từ + 아/어 주다: (cho) sử dụng khi chủ ngữ hoặc người nói muốn nhờ cậy người khác làm việc gì đó cho mình và ngược lại chủ ngữ hoặc người nói muốn làm, muốn giúp việc gì đó cho người khác.

Ngữ pháp 지 말다

Động từ + 지 말다: Đừng

Được dùng khi muốn bảo người nghe không nên làm một hành vi nào đó. “ Đừng làm gì đó…..”
Khi liên kết ‘지 말다’ với ‘고’  sẽ thành dạng → 지 말고