Tagged: ĐUÔI CÂU

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

ĐUÔI CÂU TRONG VĂN VIẾT TOPIK 

Đuôi văn viết sử dụng dưới dạng ㄴ/는다
Cùng tham khảo một số câu dùng trong văn viết TOPIK nhé: 
누군가 하노이는 밤이 가장 아름답다고 말했다. 

Ai đó đã từng nói rằng “ Hà Nội đẹp nhất về đêm”.