Tagged: Giới thiệu

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG HÀN

GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG HÀN

  Giới thiệu gia đình là những chủ đề cơ bản thường xuyên được đưa ra trong những bài tập tiếng Hàn. Và để giúp các bạn không bị lúng túng khi viết bài,...

Giới thiệu bản thân bằng tiếng hàn

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn dùng cho mọi tình huống

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn là điều ai cũng muốn làm được khi học tiếng Hàn. Sau đây Blog Tiếng Hàn sẽ hướng dẫn bạn những form cụ thể để bạn có thể biết được cách giới thiệu bản thân trong tiếng Hàn một cách nhanh nhất