Tagged: Kính ngữ

KÍNH NGỮ TIẾNG HÀN VỚI TỪ LOẠI [DANH TỪ - ĐỘNG TỪ]

KÍNH NGỮ TIẾNG HÀN VỚI TỪ LOẠI [DANH TỪ – ĐỘNG TỪ]

Người Hàn rất coi trọng các mối quan hệ xã hội nên trong giao tiếp hàng ngày không thể thiếu kính ngữ và họ sử dụng kính ngữ hết sức linh hoạt. 

Kính ngữ trong tiếng Hàn không chỉ biểu hiện ở sự biến đổi ở đuôi câu.

Xem lại kính ngữ với đuôi câu tại  [ Ngữ pháp] Kính ngữ (으)시 thì hiện tại trong tiếng Hàn.

Kính ngữ (으)시 thì quá khứ, tương lai trong tiếng Hàn. 

Kính ngữ trong tiếng Hàn còn biểu hiện ở từ loại danh từ và động từ. Cùng tiếng hàn MISO tìm hiểu nhé! 

[ Ngữ pháp] Kính ngữ (으)시 thì hiện tại trong tiếng Hàn

[ Ngữ pháp] Kính ngữ (으)시 thì hiện tại trong tiếng Hàn

Kính ngữ trong tiếng Hàn là một hình thức kính trọng gắn vào sau động từ, tính từ khi chủ ngữ trong câu là người lớn tuổi, các đối tượng xã hội có địa vị cao hoặc trong các trường hợp trang trọng.
Kính ngữ không được dùng cho chính bản thân mình.