Tagged: miêu tả

mùi vị thức ăn trong tiếng Hàn

Miêu tả mùi vị thức ăn trong tiếng Hàn

Có rất nhiều cách nói về mùi vị trong tiếng Hàn mà người bản địa hay dùng thay vì chỉ nói một cách chung chung như ngọt, mặn, cay, chua… Vì vậy hôm nay...